Menu Đóng

Silk drawn from banana fibers – Sợi kéo từ thân chuối

Tơ có được từ sợi chuối, thân thiện với môi trường, dùng để thay thế cho các loại chất liệu không thể phân hủy hay chất liệu có nguồn gốc từ động vật trong ngành công nghiệp và thời trang.

 

Danh mục:

Sơi tinh chế từ sợi chuối thô, thân thiện với môi trường, dùng để thay thế cho các loại chất liệu không thể phân hủy hay chất liệu có nguồn gốc từ động vật trong ngành công nghiệp và thời trang.

0977506666