Menu Đóng

Banana stem cutting machine – Máy xẻ thân chuối – GMF2

Máy xẻ thân chuối là một thiết bị nhằm nâng cao năng xuất và làm giảm sức lao động cơ bắp của người dân. Mỗi máy xẻ thân có khả năng xả được 200 thân chuối/1h. Chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng rất thấp, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho người sử dụng.

Máy xẻ thân chuối là một thiết bị nhằm nâng cao năng xuất và làm giảm sức lao động cơ bắp của người dân. Mỗi máy xẻ thân có khả năng xả được 200 thân chuối/1h. Chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng rất thấp, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho người sử dụng.

0977506666