Menu Đóng

Banana fiber extracting machine – Máy tuốt sợi chuối – GMF1

GMF1 – Thiết bị duy nhất tại Việt Nam hiện nay có khả năng sử lý bẹ chuối tươi để thu lại xơ sợi một cách hoàn hảo, sợi thu được dài, sạch, mịn, tỉ lệ mất sợi thấp, khả năng vận hành máy linh hoạt, an toàn, dễ sử dụng đối với mọi đối tượng lao động.

GMF1 – Thiết bị duy nhất tại Việt Nam hiện nay có khả năng sử lý bẹ chuối tươi để thu lại xơ sợi một cách hoàn hảo, sợi thu được dài, sạch, mịn, tỉ lệ mất sợi thấp, khả năng vận hành máy linh hoạt, an toàn, dễ sử dụng đối với mọi đối tượng lao động.

GMF1 có chi phí đầu tư nhỏ, khả năng sinh lời lâu dài, ổn định, máy có nhiều ưu điểm đáp ứng nhu cầu vận chuyển và sử dụng tại các nông trại, vùng đồi, núi.

GMF1 mỗi giờ vận hành có thể tạo ra 5-6kg sợi chuối, nếu tính trung bình 01 công lao động trong 8h/ngày, máy GMF1 có thể tạo ra thu nhập khoảng 400.000 -500.000 VND một ngày.

0977506666